Biyolojik çeşitlilik ve canlıların birbirleri arasındaki ilişkiyi göstermek için oluşturmuş bir etkinlik.

Doğa Müzesinde Bilimsel Bir Gezinti etkinliğinin ilki 2009 yılında tamamlanmıştır.Proje kapsamında birçok ögrencinin uygulamalı katılımları gerçekleştirilmiştir. Proje Kapsamonda gerçekleştirilen etkinlikler aşağıda verilmiştir.

  • Müzenin bulunduğu Yüksekokula tarafımızca 150 m2 büyüklüğünde bir alana fosil bahçesi kurulmuştur. Müze bünyesinde bulunan ve yine Kemaliye ve yakın çevresinde tarafımızca toplanmış olan ve çoğu deniz omurgasızlarına ait fosiller bu bahçeye yerleştirilmiş ve öğrencilerin bunları bulmaları istenmektedir. Her bir öğrencinin bir tane bularak, önceden yine tarafımızca hazırlanmış ve öğrencilere dağıtılmış olan resimli fosil kataloğu içerisinden hangi canlı grubuna ait olduğunu bulmaları istenecektir. Böylece çevrelerini daha farklı görmeleri ve taş olarak algıladıkları objelerin aslında geçmiş dönemlerde yaşamış canlılar olduklarının bilincine varmaları ve farkındalıklarının arttırılması sağlanmaktadır.
  • Bitki örneklerinin nasıl müze materyali haline getirileceği, bitkilerin kök, gövde, yaprak, üreme organları gibi birçok yapısının kültür bitki türleri üzerinden mikroskop altında incelenmeleri gerçekleştirilmektedir.
  • Her bir öğrenciye birer atrap (böcek yakalama kepçesi) dağıtılarak Yüksekokul sınırları içerisindeki bahçeden böcek yakalama teknikleri gösterilmekte ve kendilerinin de atrap ile yakalama yapmaları istenmektedir. Yakalanan örneklere ilişkin canlı olarak gözlemler yapmaları ve daha önceden yakalanmış müze örnekleri üzerinde mikrokop altında inceleme yapmakta ve atrap ile yakalayıp serbest bıraktıkları omurgasızlardan hangilerine benzediği ve doğal sistemdeki önemlerini tartışmaları istenmektedir.
  • Önceden toplanarak alkol içerisinde fikse edilmiş; toprak solucanı, böcek, örümcek ve akrep örnekleri içeren omurgasız örneklerini içeren kavanozlar her bir öğrenciye dağıtılarak mikroskop altında incelemeleri istenmektedir. Örnekler pensler vasıtasıyla alınarak petri kaplarına yerleştirilip incelenmektedir. İnceleme sırasında her bir omurgasız örneğinin birbirlerinden farklarını (baş, gövde, ayakları vb.) gözlemleyerek not etmeleri ve ardından her öğrencinin görüşleri dinlenerek aktif bir tartışma ortamında değerlendirme yapılmaktadır.
  • Fırat nehrinden daha önceden toplanmış ve müze örnekleri içerisinde bulunan plankton örnekleri, mikroskopların yanına konulmaktadır. Öğrencilere mikroskopta nasıl inceleme yapmaları gerektiği anlatılmakta, her öğrenciden preparat hazırlama ve mikroskop altında inceleme yapmaları istenerek mikro dünyayı keşfetmeleri sağlanmaktadır.
  • Müze kapsamında verilmiş olan tüm objeler ile ilgili gözlemler yapma imkanları bulunmaktadır. Müze kapsamında 5000’e yakın jeolojik ve biyolojik materyal çocukların dokunarak, hissederek ve görsel olarak algılama ve kullanımlarına açıktır.
  • Müze programında ziyaretçilerin eğlenerek öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle de anlatımlarda, karikatürize edilmiş bilgiler kullanılacak, bilimsel içerikli etkinlikler oynanacak, fotoğraflı sunumlar gibi görsel materyaller ile ilgilerinin dağılması önlenecek ve sorular ile yönlendirileceklerdir. Ekosistemde yaşayan canlı gruplarının birbirleri ile olan ilişkilerinin nasıl bir besin ağı içerisinde ve etkileşim içinde gerçekleştirildiğinin anlatılması için biyoçeşitlilik etkinliği gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikte, öğrenciler birbirlerine sicim ile bağlanarak canlılar arasındaki ekolojik ilişkiler ağını eğlenerek öğrenmektedirler. Böylece çocukların oyun ortamı içerisinde sahip oldukları bilgileri paylaşmaları ve doğal sistemin işleyişi hakkında doğruları öğrenmeleri sağlanmaktadır.
  • Proje süresince uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında kullanılan ölçme araçlarının çoğunluğu nitel yapılı ölçek olarak hazırlanmıştır. Nitel yapılı ölçme araçları aracılığı ile ulaşılan veriler, nitel analiz tekniklerine uygun olarak betimsel ve içerik analizi teknikleri uygulanarak değerlendirilmektedir. Mini yazılı test kapsamında ulaşılan nicel veriler ise frekans, yüzde ve t-testi gibi istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmektedir.
  • Geri bildirimler, öğrencilerin sordukları sorular ve sohbetler esnasındaki kayıtlar ile tespit edilmektedir. Ayrıca doğa müzesi ile ilgili olarak akıllarında kalan ve en çok etkileri bölümleri yansıtacak birer resim çizmeleri istenmektedir ve eğitim çalışmaları tamamlandıktan sonra bu resimlerin hepsi müze ve ilçe kapsamında sergilenecektir.
  • Müzede her birey bir grupla gelmiş olmasına rağmen, kendi başına geziyor ve eğlenerek öğreniyor olacaktır. Gerçekleştirilen etkinlik çalışmalarında da her bireyin aktif katılımı sağlanmaktadır. Örneğin, her öğrenciye bir mikroskop düşecek miktarda 15 adet inceleme mikroskobu bulunmaktadır. Öğrenciler, hem sucul canlıları incelemek için kendi preparatlarını hazırlamakta, incelemekte ve gözlemlerini hem eğitmenlerle hem de arkadaşları ile paylaşmaktadırlar. Ayrıca kendilerine verilen bitki ve böcek örneklerini de mikroskop altında incelemek için gerekli pratik uygulamaları gerçekleştirmektedirler. Yine fosilleri de topladıktan sonra grup çalışmaları ve dayanışma içinde birbirleri ile paylaşarak ve ellerindeki katalogları kullanarak tespit etmektedirler.
Öğrencilerin atrap kullanarak böcek yakalama etkinliğinden bir görüntü.
previous arrow
next arrow
Slider